Pirkimo sąlygos

Kaip pirkti Juka LT e-parduotuvėje?

Tai paprasta. Pridėkite prekę į pirkinių krepšelį, pasirinkite norimą kiekį ir užpildykite pristatymo informaciją. Naudodamiesi puslapyje integruotu e-bankininkystės įskiepiu apmokėsite už prekes. Nurodytu elektroninio pašto adresu gausite užsakymo patvirtinimą. Jūsų užsakymą pristatymui paruošime per 1-2 darbo dienas. Užsakymo pristatymo kaina priklauso nuo regiono ar šalies į kurią pristatoma. Pristatymo kaina bus rodoma pasirinkus prekių krepšelį.Norėdami pagreitinti produkto pasirinkimą, galite naudoti paieškos funkciją arba ieškoti produkto pagal produktų grupę ar prekės ženklą.

Gamintojo Moxa prekėmis prekiaujame tik Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijose. Jei estate iš kito regiono, kreipkitės į savo regiono Moxa distributorių:https://www.moxa.com/en/how-to-buy/find-a-distributor

  1. Bedrosios pardavimo sąlygos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas apmoka reikiamą sumą už įsigyjamas prekes.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo ir tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.2. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

3.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems Pardavėjui, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną informuoti apie tai Pardavėją.

3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

3.6. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis šių taisyklių 8 punkte išdėstytų nuostatų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklių 3 punkte nurodytomis sąlygomis.

4.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti tinklapio veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

5. Pristatymo sąlygos

5.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3. Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis DPD kurjerių paslaugomis.

5.4. Prekės Pirkėjui pradedamos ruošti per 1-2 d.d. po apmokėjimo.

5.5. Lietuvoje prekės yra pristatomos DPD kurjeriais per 2-3 darbo dienas. Į užsienį prekių pristatymo laikas skiriasi, dėl pristatymo terminų kreiptis info@juka.lt.

5.6. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

5.7. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pateikti pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

6. Pirkimo sąlygos

6.1. Pirkėjas užsakymus gali pateikti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

6.2. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali tik bankiniais pavedimais iš savo banko.

6.3. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

6.4. Elektroninė sąskaitos versija siunčiama registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

7. Garantija

7.1. Jei nesusitariama kitaip, galioja prekių gamintojo pateikta garantija.

7.2. Prekių garantinės priežiūros paslaugomis rūpinasi Pardavėjas, arba Pirkėjas yra nukreipiamas į prekių garantinio aptarnavimo centrus.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Pirkėjai (vartotojai) turi teisę nenurodę priežasties atsisakyti įsigytos prekės, pranešę apie tai Pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo arba atsiėmimo momento.

8.2. Grąžinamos prekės turi būti nesugadintos ir originaliose, nepažeistose pakuotėse. Pardavėjas pirkėjui atlygina 90 % prekės kainos.

8.3. Pirkėjas yra atsakingas už prekių komplektaciją, supakavimą ir pristatymą Pardavėjui ir padengia visas su tuo susijusias išlaidas.

8.4. Nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

9.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu turite kokių nors klausimų, kreipkitės el. paštu: info@juka.lt

Paskutinį kartą peržiūrėtos: 2021-03-25